Universiteit Nyenrode: In welke mate draagt ketensamenwerking bij aan het succes van organisaties

In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit willen wij je graag uitnodigen deel te nemen aan het onderzoek over de mate waarin ketensamenwerking invloed heeft op de prestaties van organisaties.

Klik op de onderstaande knop om onderdeel te zijn van het onderzoek.

naar enquete

Duur enquête max. 20 min.

What’s in it for you..?

Benchmark ketensamenwerking: een beeld van jullie huidige positie ten opzichte van de markt op het gebied van ketensamenwerking.

Tevens ontvang je per email een voucher om gratis deel te nemen aan een unieke Pure Business Boost in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit (*zie voorwaarden). In deze workshop word je uitgedaagd om samen met je ketenpartners aan de slag te gaan! 

Voucher3

LET OP: Dit aanbod is nog gedig tot:

 

Hieronder de volledige beschrijving van de enquête van de Nyenrode Business Universiteit:

nyenrode

Center for Marketing & Supply Chain Management
Nyenrode Business Universiteit

Een vragenlijst om te onderzoeken welke invloed samenwerking binnen de toeleveringsketen heeft op
de prestaties en het concurrentievermogen van een organisatie

Graag vragen wij u om mee te doen aan een onderzoek naar de mate waarin ketensamenwerking bijdraagt aan het succes van organisaties.

Om in het dynamische ondernemingsklimaat concurrerend te blijven, wordt er binnen de toeleveringsketen (de supply chain; SC) steeds meer gekeken naar mogelijkheden voor samenwerking. Ondanks dat uit de theoretische modellen steeds weer blijkt dat ketensamenwerking zeer succesvol kan zijn, is de positieve invloed op de prestaties en het concurrentievermogen van een bedrijf nog altijd onderwerp van discussie. Daarom is er verder empirisch onderzoek nodig om de praktische waarde van ketensamenwerking in kaart te brengen. Dit onderzoek is een aanzet hiertoe en beoogt van waarde te zijn voor het Nederlandse ondernemingsklimaat.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 20 minuten.

Graag danken wij u alvast van harte voor de tijd die u wil nemen om deel te nemen aan dit onderzoek. Uw deskundigheid en inbreng zijn van onschatbare waarde om de huidige toestand/rol van Supply Chain Management beter te begrijpen. De enquête is bedoeld voor alle SC-entiteiten die werken met tastbare producten en de daarbij horende diensten in verschillende sectoren. U wordt ook van harte uitgenodigd om ook uw SC-partners bij deelname aan dit onderzoek te betrekken.

Uw vertrouwen is voor ons van groot belang. Daarom worden alle antwoorden strikt vertrouwelijk en anoniem verwerkt en zullen onderzoeksresultaten alleen geaggregeerd worden weergegeven.

Deelname aan de enquête zal u inzichten opleveren in de huidige toestand/rol van SC-handelingen binnen uw bedrijf, en zal u in staat stellen om uw bedrijf te benchmarken in de markt. Hieronder ziet u een gedeeltelijk voorbeeld.

Mocht u vragen hebben over deze enquête, dan kunt u altijd contact opnemen met: Prof.dr. Jack A.A. van der Veen (j.vdveen@nyenrode.nl)
Prof.dr. V. Venugopal (v.venugopal@nyenrode.nl)
Prof.dr. Bo van der Rhee (b.vdrhee@nyenrode.nl)

Center for Marketing & Supply Chain Management

Nyenrode Business Universiteit, Straatweg 25,

3621 BG Breukelen, Tel: 0346-291234

—————————————————————————————————-

Pure Birds missie in ketensamenwerking

Wij als Pure Birds geloven in de kracht van de verbinding en geloven dat als bedrijven vanuit hun core business stappen op samenwerking zetten, kunnen komen tot betere, innovatievere en duurzame supply chains. Daar dagen we bedrijven met hun ketenpartners op uit. We zijn dan ook benieuwd naar de inzichten en analyses uit het onderzoek waar je behoeften en mogelijkheden ziet voor verdere samenwerkingen in de keten.
Zie ook artikel in EVO jaarboek 2014 ‘bundelen in de supply chain – waarom gebeurt het niet of fout?” met onze prikkelende stellingen vanuit sociaal en organisatorisch oogpunt op basis van jaren opgedane ervaringen en inzichten in de praktijk.
—————————————————————————————————-
*Voorwaarden Voucher:
– je bent een verlader of logistieke dienstverlener
– neem naar de sessie minimaal 2 tot max 4 ketenpartners mee (zij hoeven ook niet te betalen)

2 Responses to Universiteit Nyenrode: In welke mate draagt ketensamenwerking bij aan het succes van organisaties

  1. Nathan december 19, 2014 at 12:27 pm #

    Beste Bram,

    wij zouden graag deelnemen aan de enquête over ketensamenwerking, kan dat nog?

    • Bram van Schijndel december 29, 2014 at 4:11 pm #

      Beste Nathan, helaas is de enquête reeds gesloten. Door je in te schrijven op de site, houden we je op de hoogte van de resultaten van de enquête en andere interessante ontwikkelingen. Vriendelijke groet, Bram

Geef een reactie

Website gerealiseerd door Webalist B.V.