Bericht Pure Birds – “Op een mooi 2015! En bedankt voor 2014”

Beste premium member, actief betrokkene en geïnteresseerde,

We wensen iedereen een mooi, succesvol en duurzaam ondernemend jaar toe!

Pure Birds (Bram van Schijndel en Coen Faber) zijn sinds een jaar full-swing aan de slag om doorbraken te realiseren naar winstgevendere en duurzamere bedrijven, ketens en economie. Na 2 jaar van bouwen en ontwikkelen – voor bedrijven en ketens hoe te komen tot showcases, netwerk van koplopers en het creëren van doorbraken (cf. ons ‘IMPACT-model’).

Daarom willen we als Pure Birds graag enkele mooie momenten van afgelopen jaar delen, en vooruitkijken naar de doorbraken van het komend jaar die we helpen te realiseren.

iStock_000046944158_Large

Terugblik 2014

Pure Business Boost

De Pure Business Boost is als duidelijk event en zakelijke netwerk voor personen (bedrijven en hun ketenpartners) neergezet in de markt, die willen werken aan concrete en impactvolle samenwerkingen. Zoals de eerste unieke Co-Creation sessie van 11 nov jl. met deelname van 11 verschillende ketens die voor hun eigen keten en samenwerking showcases definieerden om komend jaar uit te werken. Dit vond plaats bij gastheer en partner SAP Nederland. IMG_9888 1

Global Sustainable Shipping

Kick Off sessie in Scheepvaart in september voor creëren van doorbraak en impuls van duurzame innovatie en SC business optimalisaties in de scheepvaart, ism Carbon War Room en Havenbedrijf Rotterdam. Dit samen met actieve ketenpartijen als Cargill, FrieslandCampina, Akzo Nobel, Nike. AB InBev, Tata Steel en Flora Holland. Zie verslag

CWRhttp://www.carbonwarroom.com/news/2014/09/19/port-rotterdam-investigate-incentives-low-carbon-vessels

GROEI Netwerk

Het GROEI-netwerk zette nieuwe stappen naar verdere ketensamenwerking in hun logistiek, zoals PLUS Retail in samenwerking met SLIGRO Food Groep en producenten Heinz, SCA en Hero. Zie nieuwsbericht: http://www.logistiek.nl/Supply-Chain/algemeen/2014/4/Sligro-Emte-en-Plus-synchroniseren-samen-bestel–en-afleverdagen-1500346W/

Lancering Samenwerking

Partner Logistics

Nieuwe samenwerking en verbinding tussen ketenpartijen in de vriesketen geïnitieerd door Partner Logistics, en als belangrijke kans en voorwaarde voor de toekomst gezien door Visbeen en Lamb Weston.. Zie directeur Duco Buijze over Pure Birds https://www.youtube.com/watch?v=lya6e3aC0Rc

duco buijze

I&ART

  • Actieve en onverwachtse samenwerkingen neemt Pure Birds zelf ook door I & Art – Serge Bosman – als ‘creative director’ in het team op te nemen. I & Art wil dat creativiteit weer een belangrijke rol in de opvoeding krijgt direct met jongeren en via scholen op dans-, foto-, muziek-gebied zonder subsidies en vanuit ondernemerschap (zie http://www.i-and-art.nl).  Pure Birds ondersteund hun daar in, en door de samenwerking brengt I & Art ook nieuwe creativiteit in de samenwerkingen die in ketens ontstaan die door Pure Birds en in de Pure Business Boost worden aangejaagd.

 

Vooruitzicht 2015

In 2015 wil Pure Birds gaan bijdragen dat meer en impactvolle doorbraken gerealiseerd worden door ondernemers en bedrijven. De noodzaak dat we tot nieuwe verdienmodellen en nieuwe oplossingen komen in ketens wordt steeds urgenter. Als Pure Birds kijken we ook naar de grote uitdagingen die er zijn om op de gebieden van energie-water-voedsel tot nieuwe oplossingen en ketensamenwerkingen te komen om tot een gezond, eerlijke samenleving en economische systeem te komen.

– Hieronder enkele van de concrete initiatieven waar we actief in zijn, en waar voor jullie mogelijke interessante kansen liggen?

Voedselverspilling 

Voedselverspilling is een groeiend issue die steeds urgenter wordt om verbeteringen in te realiseren. Want een huidig verspilling van bijna 50% in voedselketens is niet accepteerbaar meer, als ook een groot economisch verlies. Pure Birds ondersteund het Postharvest Network dat vorig jaar ingesteld is door BZ en EZ om in wereldwijde voedselketens vanuit een business gedreven aanpak te komen door Nederlandse ondernemers en kennis. Dit vraag om nieuwe verbindingen en vraagsturing in de ketens van bedrijven en ondernemers die dit serieus nemen en als kans zien. (Zie http://www.postharvestnetwork.com/nl/postharvestnetwork.htm)

PHN

Biobased Economy

Biobased economy ofwel een groene economie en samenleving is de noodzakelijke ontwikkeling die nodig is en waar wij als Pure Birds in geloven. En deze is dichterbij dan we denken. Pure Birds is partner in deze ontwikkeling met ondernemers die daar al processen en producten op ontwikkeld hebben, en circulaire concepten (zoals plastic afval in dieselolie, GFT en biomassa naar plasticfolies + -verpakkingen, plastic tassen en bouwmaterialen. Implementatie en opschaling zijn de grote uitdagingen die komend jaar een grote stap verder gebracht dienen te worden, daar werkt Pure Birds hard aan mee vanuit een open netwerkaanpak, en creëren van vraagsturing vanuit behoeften die impactvol en realiseerbaar zijn.

Schoon drinkwater

Schoon drinkwater is reeds een schaars goed in ontwikkelingslanden, en wordt ook in het Westerse landen een steeds duurder basisgrondstof. Bewustzijn over ons waterverbruik en handelingsperspectieven naar economisch efficiënter watergebruik zijn hoognodig, en innovaties die reeds mogelijk zijn dienen opgeschaald te worden. Hier wil Pure Birds aan bijdragen en is daarom een samenwerking aan gegaan met vorig jaar gestarte initiatief Made Blue (zie http://madeblue.org/nl#home). Made Blue spiegelt voor waterintensieve bedrijven in bijv. schoonmaak, catering en dranken (zoals Grohe, HMS Host, Maes International, Electrolux, Movenpick, e.a.) hun waterverbruik direct van 1 liter hier naar 1 liter daar, en zorgt met de projecten, netwerk en bewustzijn dat er (innovatieve) doorbraken in de watervoorziening in ontwikkelingslanden en ook in Westerse landen zullen gaan plaatsvinden.

MB

Global Sustainable Shipping

Verdere stappen naar doorbraak tot een duurzamere scheepvaart zal ondersteund worden door Pure Birds vanuit een duidelijkere vraagsturing door de cargo-owners zoals FrieslandCampina, Nike, AkzoNobel, AB InBev, TataSteel, Cargill, DSM e.a. Een global impulsnetwerk met koplopers en ketenpartijen zal gestart worden met enkele netwerksessies, in samenwerking met Carbon War Room.

se

Logistiek in de Bouw

Ook de bouwketens zijn bezig om naar een winstgevender keten te komen die een betere toegevoegde waarde leveren voor economie en samenleving. Een groot aantal koplopers in de bouw zien dat het bouwproces efficiënter en duurzamer kan door betere samenwerking in de keten van opdrachtgever, aannemer, toeleverancier en transporteur. Pure Birds helpt de bouw door vanuit een netwerk van koplopers (TBI, BAM, Dura Vermeer, Gemeente Rotterdam, RWS, Rensa BV, Kwakman Afbouw BV, Rotim BV DHL Supply Chain, Workx, BrinkXl), die daar al stappen inzetten in Nederland, middels een Green Deal de richting en opschaling voor de gehele sector mee in gang te zetten. En nieuwe samenwerkingen door ketenpartners in de bouw zal Pure Birds helpen aanjagen komend jaar ondersteund door Bouwend Nederland en Uneto VNI.. Zie http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/33953/samen-op-weg-naar-green-deal-logistiek-in-de-bouw en zie http://www.innovatie-estafette.nl/Doorbraken/2013/IE-2013-Innovatiegids/article/10458/De-Kopgroep-Duurzame-Logistiek-in-de-Bouw

Bouw

Strategische samenwerking met duurzame verdienmodellen

En natuurlijk versterken en vergroten van het netwerk van personen en ondernemers die concrete stappen willen zetten om tot betere en duurzame verdienmodellen te komen voor hun bedrijf en met hun ketenpartners. Daarvoor is op 10 februari de eerste Pure Business Boost Co-Creation in 2015. Wil je hierbij zijn met je een of enkele ketenpartners die de stap aandurven!? Schrijf je dan snel in op: https://purebusinessboost.nl, of neem contact met ons op!!

direct inschrijven 2

Wij wensen iedereen een mooi 2015 toe, en hopen met jullie te kunnen samenwerken om tot succesvolle doorbraken te komen voor jullie bedrijf en keten, en voor de gezamenlijke uitdagingen en kansen die we hebben in Nederland en in onze economie.

Of kom op bezoek voor een goed gesprek op onze nieuwe locatie, De Baak Seaside in Noordwijk!

 

Hartelijke groeten,

 

Coen Faber en Bram van Schijndel

 

 

 

Coen Faber

Challenger & Connector

+31 6 − 53414203

coenfaber@purebirds.com

www.purebirds.com

 

Bram van Schijndel

Connector, Challenger & Activator

+31 6 5530 5832

Bezoekadres De Baak Seaside

Koningin Astridboulevard 23

2200 BJ Noordwijk

www.purebirds.com

www.purebusinessboost.nl

 

No comments yet.

Geef een reactie

Website gerealiseerd door Webalist B.V.